Naše diskusné formáty

Vizionári

O formáte

Všetky informácie o Vizionároch nájdete na novej stránke vizionari.sk

Vizionári

Archív

Čo vieme vyčítať z kvapky krvi? Trendy v laboratórnej medicíne
25.03.2024

Čo vieme vyčítať z kvapky krvi? Trendy v laboratórnej medicíne

 • Doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH; všeobecný lekár pre dospelých a internista, prednosta Ústavu všeobecného lekárstva LF UK
 • Ing. Tomáš Pagáč, PhD.; biochemik, zástupca riaditeľky Antidopingovej agentúry SR
 • Ing. Jaroslav Kypr, prevádzkový riaditeľ Dr. Max
 • RNDr. Alexandra Malaníková, Unilabs Slovensko

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Ako zlepšiť prežívanie pacientok s karcinómom prsníka?
21.03.2024

Ako zlepšiť prežívanie pacientok s karcinómom prsníka?

 • MUDr. Vladimír Baláž, PhD.; predseda Výboru pre zdravotníctvo NR SR
 • prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.; hlavný odborník pre klinickú onkológiu MZ SR
 • MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA, MPH; klinická onkologička, Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave
 • Veronika Rybanská, vedúca výskumno-analytického tému v IZA na MZ SR
 • MUDr. Lucia VItárius, MPH; riaditeľka úseku zdravotných činností, VšZP
 • Dominika Kormanová, predsedníčka OZ Amazonky
 • Jana Šišková, pacientka

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vízia pre lepší a dlhší život pacientov s cukrovkou
18.03.2024

Vízia pre lepší a dlhší život pacientov s cukrovkou

 • Vladimír Heriban; riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a hodnotenia zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín MZ SR
 • Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.; hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu a poruchy látkovej premeny a výživy
 • Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.; prezident Slovenskej diabetologickej asociácie, primár NEDÚ
 • Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.; predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti
 • Soňa Labajová, zdravotná poisťovňa Dôvera
 • Ľubomír Šoltéš; riaditeľ odboru monitorovania fiktívnej zdravotnej starostlivosti VšZP, člen kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky
 • Martin Smatana, MSc.; analytik

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Nástrahy a prekážky na ceste k liečbe pacientov so zriedkavými ochoreniami
26.02.2024

Nástrahy a prekážky na ceste k liečbe pacientov so zriedkavými ochoreniami

 • MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH; vedúci lekár Centra dedičných metabolických porúch NÚDCH
 • MUDr. Aurélia Mojzešová, členka pracovnej skupiny pre zriedkavé choroby pri MZ SR
 • Iveta Pálešová, riaditeľka AIFP
 • Jozef Turza, generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky
 • Michal Staňák, riaditeľ NIHO
 • Alica Súkupová, riaditeľka odboru zdravotnej politiky VšZP
 • Peter Štepánek; predseda Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb, člen Komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Výzvy a prekvapenia realitného trhu 2024
19.02.2024

Výzvy a prekvapenia realitného trhu 2024

 • Ladislava Cengelová, Ministerstvo dopravy SR
 • Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy
 • Zuzana Kanalová, vedúca oddelenia financovania nehnuteľností, VÚB banka
 • Juraj Nevolník, Managing Director Penta Real Estate Slovensko
 • Filip Matovič, Head of development, ITB
 • Michal Torous, Real Estate Manager WEM Private Fund

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Stanú sa inovatívne onkologické terapie na Slovensku štandardom?
12.02.2024

Stanú sa inovatívne onkologické terapie na Slovensku štandardom?

 • Ladislav Slobodník, štátny tajomník MZ SR
 • MUDr. Vladimír Baláž, PhD.; predseda Výboru pre zdravotníctvo NR SR, prednosta Urologickej kliiky FnsP F. Roosevelta, B. Bystrica
 • prof. PhDr. Róbert Babeľa; PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC expert na zdravotníctvo
 • MUDr. Bela Mriňáková; PhD., MHA, MPH klinická onkologička, Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave
 • MUDr. Dominik Juskanič; PhD., EDiNR rádiológ, Diagnostické centrum Jessenius Nitra
 • MUDr. Matej Palenčár, zástupca riaditeľa NIHO

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Duševné zdravie mladých ľudí. Aké sú možnosti pre jeho zlepšenie?
29.01.2024

Duševné zdravie mladých ľudí. Aké sú možnosti pre jeho zlepšenie?

 • doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD., sociológ
 • PhDr. Katarína Jandová, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre psychológiu, UNB Bratislava
 • PhDr. Marek Madro, PhD., MBA, riaditeľ IPčko
 • Mgr. Monika Rusnáková, PhD., liečebná pedagogička a terapeutka
 • Dušan Kadlec, kouč, autor bestsellerov

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Stane sa rakovina prostaty novou epidémiou u mužov?
22.01.2024

Stane sa rakovina prostaty novou epidémiou u mužov?

 • MUDr. Vladimír Baláž, PhD., predseda Výboru pre zdravotníctvo NR SR, prednosta Urologickej kliniky FNsP FD Roosevelta BB
 • doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., prezident Slovenskej urologickej spoločnosti, prednosta Kliniky urológie FNsP J. A. Reimana Prešov
 • MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU, hlavný odborník MZ SR pre urológiu, primár Urologického oddelenia Nemocnice Bory v Bratislave
 • MUDr. Andrej Vondrák, primár Oddelenia nukleárnej medicíny, Izotopcentrum NItra
 • Stanislav Menkyna, pacient

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Prečo diabetici zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia?
15.01.2024

Prečo diabetici zomierajú na kardiovaskulárne ochorenia?

 • Michal Štofko, štátny tajomník MZ SR
 • doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA, odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie
 • doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej asociácie
 • Martin Smatana, MSc., analytik
 • Mgr. Ing. Roman Mužik, PhD., MSc., Dôvera zdravotná poisťovňa

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Jeden pacient môže zachrániť sedem životov
18.12.2023

Jeden pacient môže zachrániť sedem životov

 • Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva
 • doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA, odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie
 • prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., FERA, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti
 • MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC, hlavný koordinátor SR
 • MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ UNB
 • MUDr. Vladimír Baláž, PhD., predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Skleróza multiplex - ochorenie, ktoré sa týka aj mladých ľudí
11.12.2023

Skleróza multiplex - ochorenie, ktoré sa týka aj mladých ľudí

 • Jozef Turza, generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR
 • prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., hlavný odborník MZ SR pre neurológiu
 • doc. MUDr. Marianna Vitková, PhD., predsedníčka sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti
 • prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA prorektor SZU pre vedu, výskum a styk so zahraničím

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Trpia zriedkavou chorobou a často bojujú nielen o život, ale aj o liečbu
27.11.2023

Trpia zriedkavou chorobou a často bojujú nielen o život, ale aj o liečbu

 • Tatiana Foltánová, Slovenská Aliancia zriedkavých chorôb
 • Michal Staňák, riaditeľ NIHO
 • Katarína Bodnárová, riaditeľka Odboru liekovej politiky a farmácie MZ SR
 • Iveta Pálešová, AIFP

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Spojená krajina: ako stavať mosty medzi rozdelenými komunitami
22.11.2023

Spojená krajina: ako stavať mosty medzi rozdelenými komunitami

 • Peter Pellegrini, predseda NR SR
 • Filip Vagač, splnomocnenec Vlády SR pre občiansku spoločnosť
 • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
 • Zuzana Wienk, riaditeľka, o.z. Bystriny
 • Ján Košturiak, Inovato o.z.

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Dýchanie je život
20.11.2023

Dýchanie je život

 • MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH, prednosta Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB
 • MUDr. Mária Drugdová, pneumologička
 • PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., Slovenská lekárnická komora
 • MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M., prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska
 • Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vízia efektívneho, udržateľného a moderného zdravotného systému na Slovensku
13.11.2023

Vízia efektívneho, udržateľného a moderného zdravotného systému na Slovensku

 • Rozhovor s ministerkou zdravotníctva SR Zuzanou Dolinkovou
 • I. panelová diskusia: Budúcnosť zdravotníctva v inováciách a moderných technológiách
 • Showcase
 • II. panelová diskusia: Telemedicína a vzdialený monitoring vitálnych funkcií
 • III. panelová diskusia: Akú víziu zdravotníctva majú politické reprezentácie na Slovensku?

Pozrieť si online 
Kedy budú onkologickí pacienti na Slovensku liečení tak ako v zahraničí?
30.10.2023

Kedy budú onkologickí pacienti na Slovensku liečení tak ako v zahraničí?

 • JUDr. Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva
 • MUDr. Vladimír Baláž, poslanec NR SR za SMER-SSD
 • MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA, MPH, klinická onkologička, OÚ sv. Alžbety v Bratislave
 • MUDr. Marián Streško, PhD., prednosta ONkologickej kliniky FNsP v Trnave
 • Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD., predseda Onko Aliancie Slovensko
 • Dominika Kormanová, predsedníčka OZ Amazonky
 • Lívia Ilavská, pacientka

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Ceny za opravy áut rastú. Ako to ovplyvní poistky?
16.10.2023

Ceny za opravy áut rastú. Ako to ovplyvní poistky?

 • Patrick Skyba, člen predstavenstva KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. VIG
 • Branislav Bučko, Cluster Manager SK CZ Inter Cars
 • Martin Kaňa, výkonný riaditeľ Slovenská kancelárie poisťovateľov
 • Drahomír Piok, automobilový expert

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Svetový deň duševného zdravia
09.10.2023

Svetový deň duševného zdravia

 • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Andrej Vršanský, riaditeľ Ligy za duševné zdravie
 • Marek Madro, IPčko
 • Katarína Strýčková, Sustainability & CSR Expert
 • MUDr. Zuzana Matzová, predsedníčka Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie SPS
 • Zuzana Smatanová, speváčka

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Ako ďalej, Slovensko?
22.09.2023

Ako ďalej, Slovensko?

 • Ľudovít Ódor, predseda vlády SR
 • Ján Müller, predseda predstavenstva PARTNERS GROUP HOLDING SK
 • Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne
 • Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza
 • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Spoločne proti rakovine pľúc
18.09.2023

Spoločne proti rakovine pľúc

 • prof. Róbert Babeľa, SZU
 • Zuzana Dolinková, Hlas SD
 • Peter Stachura, KDH
 • Tomáš Szalay, SaS
 • Andrea Letanovská, Demokrati

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vízia slovenského kúpeľníctva
11.09.2023

Vízia slovenského kúpeľníctva

 • Význam slovenského kúpeľníctva pre zdravie obyvateľov a rozvoj cestovného ruchu (odborný workshop)
 • 1. panelová diskusia: Vízia slovenského kúpeľníctva. Prečo by kúpeľníctvo malo byť v centre pozornosti politických elít?
 • Kúpele liečia telo aj dušu (prezentácia)
 • 2. panelová diskusia: Význam kúpeľnej liečby v celostnej medicíne a v starostlivosti o duševné zdravie

Pozrieť si online 
Podľa čoho si vybrať zdravotnú poisťovňu?
04.09.2023

Podľa čoho si vybrať zdravotnú poisťovňu?

 • Marián Béreš, poverený riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotným poistením ÚZDS
 • Erik Nikmon, VšZP
 • Branislav Jendroľ, Dôvera
 • Martin Smatana, analytik
 • Martin Vlachynský, analytik

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
DSS a zmeny v druhom pilieri
12.06.2023

DSS a zmeny v druhom pilieri

 • Peter Socha, člen predstavenstva UNIQA
 • Maroš Ovčarik, CEO Partners Investments
 • Matej Bašťovanský, člen predstavenstva Wealth Effect Management
 • Ing. Jana Polakovičová Kolesárová, sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, MPSVR SR

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Hovorme spolu o srdci - srdcové zlyhávanie
04.05.2023

Hovorme spolu o srdci - srdcové zlyhávanie

 • doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti
 • MUDr. Peter Lesný, PhD., kardiológ
 • prof. PhDr. Róbert Babeľa, MBA, MSc. (HTA), FISAC, Slovenská zdravotnícka univerzita
 • Mgr. Peter Polák, PhD., generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR
 • Martin Smatana, MSc., analytik
 • Mgr. Ing. Roman Mužik, PhD., MSc., Dôvera zdravotná poisťovňa

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Prežije slovenský zamestnanec v 21. storočí?
24.04.2023

Prežije slovenský zamestnanec v 21. storočí?

 • Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR
 • Marián Lelovský, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov
 • Marek Greško, spoluzakladateľ a CEO Titans Freelancers
 • Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva Microsoft Slovakia

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Moderné technológie pri liečbe cukrovky
20.04.2023

Moderné technológie pri liečbe cukrovky

 • doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA, predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti
 • MUDr. Adriana Ilavska, PhD, MBA, MPH, diabetologička
 • doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., diabetológ, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie, primár diabetológie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni
 • doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., diabetológ, podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu
 • MUDr. Miriam Avramovová, diabetologička Nemocnica Bory
 • Mgr. Soňa Labajová, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Dr. Vladimír Mičieta, Medtronic

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Je životná istota životná poistka?
13.03.2023

Je životná istota životná poistka?

 • Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA
 • Ing. Martin Žáček, CEO poisťovne UNIQA
 • Ivan Kahanec, finančný expert
 • Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Ako byť o krok vpred pred rakovinou
02.03.2023

Ako byť o krok vpred pred rakovinou

 • Prof. PhDr. Robert Babeľa, PhD., štátny tajomník MZ SR
 • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Ing. Iveta Pálešová, AIFP
 • Monika Lainczová, Dôvera zdravotná poisťovňa
 • MUDr. Beata Havelková, MPH, VšZP
 • MUDr. Lucia Denková, onkologička
 • Tomáš Bertók, Glycanostics
 • Eva Kováčová, Liga proti rakovine

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Pandémia cukrovky
24.11.2022

Pandémia cukrovky

 • Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA, predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti
 • Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., diabetológ, podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy
 • Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., diabetológ, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie a primár diabetológie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni
 • Doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD. Klinika oftalmológie LF UK a UNB
 • MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MPH, MHA diabetologička, predsedníčka pracovnej skupiny pre antidiabetiká kategorizačnej komisie MZ SR pre lieky
 • MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH diabetologička, členka kategorizačnej komisie MZ SR pre zdravotnícke pomôcky
 • MUDr. Lucia Vitárius, MPH VšZP
 • Mgr. Ing. Roman Mužík, PhD., MSc. zdravotná poisťovňa Dôvera

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Opravári spoločnosti
22.11.2022

Opravári spoločnosti

 • Zuzana Čaputová, prezidentka SR
 • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Martina Kolesárová, riaditeľka Nadácie Pontis
 • Andrea Cox, riaditeľka digiQ
 • Ján Košturiak, prezident INOVATO
 • Henrich Krejča, novinár
 • Adrián Vyčítal, Slovak Global Network

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Všetko o pľúcach: pravda o astme, alergii a CHOCHP
15.11.2022

Všetko o pľúcach: pravda o astme, alergii a CHOCHP

 • Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
 • MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH Univerzitná nemocnica Bratislava
 • MUDr. Mária Drugdová Pneumo - Alergo centrum, Bratislava
 • PharmDr. Monika Lainczová, zdravotná poisťovňa Dôvera
 • Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD. MZ SR
 • Patrik Herman, NIE RAKOVINE o.z.

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Prežijú mladí ľudia v 21. storočí?
24.10.2022

Prežijú mladí ľudia v 21. storočí?

 • Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu
 • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Daniel Bútora, zakladateľ siete súkromných škôl
 • Venus Jahanpour, zakladateľka a riaditeľka súkromnej základnej školy Brilliant Stars
 • Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
 • Eva Polláková, riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST v Trnave
 • Ivan Šiller, hudobník a pedagóg

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Viziotech 2022: Slovensko ako biotechnologická veľmoc
20.10.2022

Viziotech 2022: Slovensko ako biotechnologická veľmoc

 • Róbert Babeľa, štátny tajomník MZ SR
 • MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH, odborník na vzdelávanie
 • Ing. Marián Bendík, riaditeľ biotech kampusu v Orthe/Rakúsko – Takeda
 • prof. MVDr. Norbert Žilka, DrSc., riaditeľ biotechnologickej spoločnosti AXON Neuroscience
 • Ing. Pavol Čekan, PhD., MultiplexDX International
 • Michal Staňák, Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
 • Marie Marsová, podpredseda predstavenstva AGEL
 • Peter Balík, MIRRI
 • Vladimír Mičieta, predseda asociácie SK+MED, CEO Medtronic Slovensko
 • Milan Marinčák, Nemocnica Bory - Penta Hospitals

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Rakovina pľúc - najťažšie liečiteľný typ rakoviny
17.10.2022

Rakovina pľúc - najťažšie liečiteľný typ rakoviny

 • MUDr. Lucia Denková, PhD., klinická onkologička, UNB
 • MUDr. Dominik Juskanič, rádiológ, diagnostické centrum Jessenius v Nitre
 • prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK
 • Mgr. Peter Polák, PhD., gen. riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZSR
 • PharmDr. Alica Súkupová, riaditeľka Odboru zdravotnej politiky VšZP
 • PharmDr. Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky v zdravotnej poisťovni Dôvera
 • Eva Sládková, pacientka

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Svetový deň srdca. Prečo najviac zomierame na srdcovo-cievne ochorenia?
29.09.2022

Svetový deň srdca. Prečo najviac zomierame na srdcovo-cievne ochorenia?

 • Mgr. Peter Polák, PhD., generálny riaditeľ sekcie liekovej politiky MZ SR
 • MUDr. Anna Vachulová, PhD., prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti
 • doc. MUDr. Emil Martinka, diabetológ, člen Výboru SDS, a prezident Slovenskej diabetologickej asociácie
 • MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva VšZP
 • MUDr. Matej Palenčár, Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
 • Martin Smatana, analytik

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vrcholí prepoisťovacia kampaň. Zmenia sa podmienky prechodu do inej zdravotnej poisťovne?
22.09.2022

Vrcholí prepoisťovacia kampaň. Zmenia sa podmienky prechodu do inej zdravotnej poisťovne?

 • Zuzana Földesová Motajová, riaditeľka odboru poisťovníctva na MZ SR
 • Renáta Blahová, predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Beata Havelková, Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Martin Kulpan, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
 • Elena Májeková, Union poisťovňa a.s.

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Slovensko uprostred energetickej krízy - ako ju zvládnut čo najlepšie
12.09.2022

Slovensko uprostred energetickej krízy - ako ju zvládnut čo najlepšie

 • Karol Galek, štátny tajomník MH SR
 • Richard Prokypčák, generálny riaditeľ SPP
 • Marcel Klimek, štátny tajomník MF SR
 • Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave
 • Andrej Hanzel, expert na elektroenergetiku

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Podľa čoho si vybrať zdravotnú poisťovňu?
30.08.2022

Podľa čoho si vybrať zdravotnú poisťovňu?

 • Beata Havelková, Všzp
 • Branislav Jendroľ, Dôvera
 • Michal Staňák, Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO)
 • Marek Kučera, lekár

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Bude sa mať kto starať o našich seniorov?
21.06.2022

Bude sa mať kto starať o našich seniorov?

 • Vladimír Ledecký, poslanec NR SR a predseda Výboru NR SR pre sociálne veci
 • Dana Grafiková, OZ Komora opatrovateliek Slovenska
 • Miroslav Cangár, riaditeľ odboru sociálnych služieb MPSVR SR
 • Katarína Fedorová, Generálna riaditeľka sekcie sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Anna Ghannamová, prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
 • Ľubica Bezeli, Hartmann Slovensko

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Bude zdravotníctvo len pre bohatých?
26.05.2022

Bude zdravotníctvo len pre bohatých?

 • Diskusia s ministrom financií Igorom Matovičom
 • Prezentácia k 1. panelovej diskusii (Martin Smatana)
 • 1. panelová diskusia (Róbert Babeľa, Branislav Budke, Beata Havelková, Marián Streško, Michal Štofko, Štefan Kišš, Jakub Rybár)
 • Prezentácia generálneho partnera konferencie (Daren Wilson)
 • Prezentácia k 2. panelovej diskusii (Martin Vlachynský)
 • 2. panelová diskusia (Róbert Babeľa, Marcel Klimek, Richard Strapko, Martin Kultan, Michal Špaňár, Martin Vlachynský)
 • Diskusia s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
HPV vírus a rakovina krčka maternice
16.05.2022

HPV vírus a rakovina krčka maternice

 • Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH MZ SR - Odbor verejného zdravia, skríningu a prevencie
 • MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast
 • Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD., zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM – odborník vo výskume HPV
 • MUDr. Lucia Vitárius, MPH, riaditeľka Úseku zdravotných činností VšZP
 • Mgr. Jana Španková Pifflová, NIE RAKOVINE
 • Katarína Balážiová alias Becca, moderátorka a vlogerka

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Ekonomický vývoj v čase pandémie a vojnového konfliktu, energetická kríza
13.05.2022

Ekonomický vývoj v čase pandémie a vojnového konfliktu, energetická kríza

 • Marcel Klimek, štátny tajomník Ministerstva financií SR
 • Ivan Mikloš, ekonóm
 • Martin Vlachynský, analytik INESS
 • Richard Prokypčák, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SPP a.s.
 • Ján Müller, partner a spoluzakladateľ poradenskej spoločnosti Partners Group

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Je budúcnosť medicíny v génových terapiách?
28.04.2022

Je budúcnosť medicíny v génových terapiách?

 • Mgr. et Mgr. Patrícia Dutková, PhD. riaditeľka sekretariátu Štátneho tajomníka MZSR
 • doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD. prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
 • prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD. prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH Bratislava
 • doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM prednosta Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ
 • PharmDr. Alica Súkupová, riaditeľka Odboru zdravotnej politiky VšZP
 • MUDr. Elena Marušáková, MBA viceprezidentka AOPP
 • Doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD. vedec, LF UK, Ústav molekulárnej biomedicíny

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Deň Zeme 2022 – ako sa dnes má naša planéta?
21.04.2022

Deň Zeme 2022 – ako sa dnes má naša planéta?

 • Ján Budaj, minister životného prostredia SR
 • Petra Csefalvayová, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
 • Mária Jánošíková, ambasádorka programu Mladí reportéri pre životné prostredie
 • Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB
 • Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Čo s našimi úsporami v II. dôchodkovom pilieri?
25.03.2022

Čo s našimi úsporami v II. dôchodkovom pilieri?

 • Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Jana Polakovičová Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia dôchodkového sporenia MPSVR SR
 • Maroš Ovčarik, predseda predstavenstva Partners Investments
 • Radovan Ďurana, analytik INESS
 • Peter Socha, predseda predstavenstva UNIQA DSS a DDS
 • Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Život so spinálnou muskulárnou atrofiou
22.03.2022

Život so spinálnou muskulárnou atrofiou

 • Doc. MUDr. Miriam Kolníková, hlavná odborníčka MZ SR pre detskú neurológiu a prednostka kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH
 • MUDr. Marek Krivošík, primár II. Neurologickej kliniky LF UK a UNB akad. L. Dérera, Bratislava
 • PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., odborná garantka Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb
 • MUDr. Lucia Vitarius, VšZP
 • PharmDr. Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky Dôvera zdravotná poisťovňa
 • Andrea Madunová, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vojna na Ukrajine a utečenecká kríza
21.03.2022

Vojna na Ukrajine a utečenecká kríza

 • Eduard Heger, premiér SR
 • Andrea Cocherová, iniciatíva Kto pomôže Ukrajine
 • Andrea Najvirtová, Človek v ohrození
 • Michal Kaliňák, ZMOS
 • Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva
 • Beata Havelková, VšZP
 • Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza
 • Jaroslav Polaček, primátor Košíc
 • Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Budú mať slovenskí pacienti prístup k liekom z krvnej plazmy?
24.02.2022

Budú mať slovenskí pacienti prístup k liekom z krvnej plazmy?

 • Mgr. Peter Polák, PhD.; generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR
 • Ing. Zuzana Dolinková; strana Hlas – SD, odborníčka na zdravotníctvo
 • Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.; klinický imunológ, NÚDCH, Bratislava
 • MUDr. Martin Šimo; medicínsky riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia
 • MUDr. Nataša Chovancová; medicínska riaditeľka, Národnej transfúznej služby SR
 • Gabriel Bodor; združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Kedy budú mať pacienti prístup k moderným liekom? (Novela zákona 363)
22.02.2022

Kedy budú mať pacienti prístup k moderným liekom? (Novela zákona 363)

 • prof. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc.; štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
 • Mgr. Miroslava Fövényes; OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko
 • Ing. Iveta Pálešová; AIFP
 • MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA; viceprezidentka AOPP
 • Martin Smatana, MSc. analytik

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Majú onkologickí pacienti na Slovensku rovnaký prístup k liečbe ako pacienti v Európe?
17.02.2022

Majú onkologickí pacienti na Slovensku rovnaký prístup k liečbe ako pacienti v Európe?

 • prof. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc.; štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
 • MUDr. Beata Havelková, MPH.; riaditeľka úseku zdraovtných činností VšZP
 • MUDr. Marián Streško, PhD.; prednosta Onkologickej kliniky FNsP Trnava
 • MUDr. Lucia Denková; klinická onkologička, UNB
 • Mgr. Miroslava Fövényes; OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko
 • Lívia Ilavská; onkologická pacientka

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Prognóza vývoja sclerosis multiplex na Slovensku do roku 2030
04.02.2022

Prognóza vývoja sclerosis multiplex na Slovensku do roku 2030

 • prof. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc., štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
 • prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN., prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach
 • MUDr. Marianna Vitková, PhD., predsedníčka sekcie Sclerosis Multiplex SNeS, Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
 • MUDr. Beata Havelková, MPH., podpredsedníčka predstavenstva VšZP
 • PharmDr. Monika Lainczová., zdravotná poisťovňa Dôvera
 • MUDr. Iveta Schererová., zdravotná poisťovňa Union -MUDr. Anna Ištvánová, Sociálna poisťovňa
 • MUDr. Anna Ištvánová., Sociálna poisťovňa

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Kto bude pacientom predpisovať lieky?
26.01.2022

Kto bude pacientom predpisovať lieky?

 • prof. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc.; štátny tajomník MZ SR
 • MUDr. Beata Havelková, MPH; Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA; Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska
 • MUDr. Jaroslava Orosová; Zväz ambulantných poskytovateľov
 • MUDr. Pavel Oravec; prezident Slovenskej lekárskej komory
 • Martin Smatana, MSc.; analytik
 • PhDr. Mária Lévyová; prezidentka AOPP

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Rakovina pľúc. Máme na Slovensku dostupnú liečbu?
30.11.2021

Rakovina pľúc. Máme na Slovensku dostupnú liečbu?

 • MUDr. Milada Veselá, primárka Odd. klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB
 • doc. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD., prednosta kliniky hrudníkovej chirurgie SZU a UNB
 • MUDr. Lucia Denková, onkologička, Klinika pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB
 • doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., hlavná odborníčka pre pneumológiu a ftizeológiu MZSR
 • MUDr. Mgr. Peter Polák, PhD., generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZSR
 • Mgr. Jana Pifflová Španková, OZ Nie rakovine
 • Martin Smatana, MSc., analytik

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Nadýchnime sa! Všetko o pľúcach a pneumológii na Slovensku
22.11.2021

Nadýchnime sa! Všetko o pľúcach a pneumológii na Slovensku

 • MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva SR
 • Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v BB
 • MUDr. Beata Havelková, MPH, riaditeľka sekcie zdravotných činností VšZP
 • Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu
 • Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., predseda Výboru SPF
 • MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH, zástupca prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB
 • MUDr. Milada Veselá, primárka oddelenia klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB
 • MUDr. Mária Drugdová, pneumologička, podpredsedníčka výboru SPF
 • Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vizionári: Diabetes - výzva pre zdravotníctvo 21. storočia
12.11.2021

Vizionári: Diabetes - výzva pre zdravotníctvo 21. storočia

 • Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (iHTA), FISAC, štátny tajomník MZ SR
 • Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, prezidentka Slovenskej kardiologickej spol.
 • Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., I. interná klinika LF UK a UNB
 • Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu
 • Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., primár diabetologického oddelenia NEDU Ľubochňa
 • MUDr. Beata Havelková, MPH, riaditeľka sekcie zdravotných činností VšZP
 • MUDr. Katarína Černá, MBA, MPH, predsedníčka odbornej skupiny A 10 MZ SR

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vizionári v zdravotníctve 2021
27.05.2021

Vizionári v zdravotníctve 2021

 • Aká je vízia slovenského zdravotníctva? Efektívne financovanie, odvrátiteľné úmrtia, sci-fi technológie, telemedicína, personalizované zdravotníctvo, plán obnovy
 • Prečo najviac zomierame na ochorenia srdca a ciev? Ako tento trend zvrátiť?
 • Európa bojuje aj v čase pandémie proti rakovine. Čo na to Slovensko?

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vizionári: Na akej planéte budeme žiť?
22.04.2021

Vizionári: Na akej planéte budeme žiť?

 • Ján Budaj, minister životného prostredia SR
 • Erik Baláž, popredný ochranár a dokumentarista
 • Petra Csefalvayová, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky
 • Michal Sabo, greenfluencer a klimatický aktivista
 • Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vizionári: Najväčšie ekonomické výzvy Slovenska v kontexte plánu obnovy
27.03.2021

Vizionári: Najväčšie ekonomické výzvy Slovenska v kontexte plánu obnovy

 • Ing. Eduard Heger, minister financií SR
 • Ing. Ivan Mikloš, bývalý minister financií SR
 • Ing. Vladimír Bakeš, PhD., CEO Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG
 • Peter Štadler, CEO Wealth Effect Management o.c.p., a.s.

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vizionári: Je vakcinácia kľúčom, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?
16.03.2021

Vizionári: Je vakcinácia kľúčom, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?

 • MUDr. Marek Krajčí, exminister zdravotníctva
 • Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., VŠ ZSP sv. Alžbety
 • Ing. Iveta Palešová, AIFP
 • Pavol Čekan, PhD., MultiplexDX
 • PharmDr. Dominik Tomek, viceprezident AOPP

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vizionári v ekonomike: Do akej miery koronavírus nakazil slovenskú ekonomiku?
09.02.2021

Vizionári v ekonomike: Do akej miery koronavírus nakazil slovenskú ekonomiku?

 • Eduard Heger, minister financií SR
 • Ivan Mikloš, bývalý minister financií
 • Ján Müller, partner Partners Group
 • Peter Krutil, CEO Slovenskej sporiteľne

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vizionári v zdravotníctve (1. časť)
17.03.2020

Vizionári v zdravotníctve (1. časť)

 • Covid-19 na Slovensku (Marek Krajčí)
 • Najväčšie výzvy novej vlády v oblasti zdravotníctva (Marek Krajčí, Jana Bittó CIgániková, Andrea Kalavská, Kamil Koleják, Pavol Čekan, Alexandra Bražinová)
 • Zdravotníctvo v 21. storočí (Daren Wilson)
 • Ako zabezpečiť udržateľný prístup pacientov k inovatívnym diagnostikám a terapiám? (Michael Scherer)
 • Genomika pri klinickom manažmente onkologického pacienta (Tomáš Szemes)
 • Digitalizácia a nemocnice novej generácie (Jozef Mathia)
 • Telemedicína - možnosti a výzvy pre 21. storočie (Vladimír Mičieta)

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vizionári v zdravotníctve (2. časť)
17.03.2020

Vizionári v zdravotníctve (2. časť)

 • Bude zdravotníctvo v 21. storočí len pre bohatých? (Henrieta Tulejová)
 • 2. panelová diskusia (Miriam Lapuniková, Jana Bittó Cigániková, Martin Vlachynský, Martin Smatana, Richard Strapko, Zuzana Gdovinová, Jozef Mathia, Dominik Tomek, Kamil Koleják)
 • Biologická liečba CAR-T - nová éra v hematologickej liečbe (Andrej Vranovský)
 • Inovácie a zdravotnícke zariadenia na srdcové ablácie (Graca Costa)
 • Génová terapia (Peter Celec)
 • 3. panelová diskusia (Peter Celec, Branislav Budke, Vladimír Mičieta, Beata Havelková, Martin Kultan, Michal Špaňár, Elena Tibenská)

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify

Kontaktujte nás

Zo zadania vytvoríme príbeh

Ak máte pre nás zadanie, zavolajte nám, alebo sa zastavte u nás na dobrej káve. Radi vás presvedčíme o tom, že aj z nudného zadania sa dá urobiť zmysluplný príbeh, ktorý zaujme.

POŠLITE NÁM MAIL

info@grapepr.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 905 110 099