Naše diskusné formáty

Talkie o zdraví

O formáte

Talkie o zdraví sú neformálnou diskusiou, v ktorej každý mesiac spolu s odborníkmi odkrývame súčasné problémy slovenského zdravotníctva, vzdelávame a pozornosť venujeme pacientom a ich právam. 

Talkie prinášajú inšpiráciu na dosiahnutie pozitívnych zmien v zdravotníctve, otvárajú verejnú diskusiu na háklivé aj menej háklivé témy a motivujú kompetentných realizovať kroky pre moderné, inovatívne a efektívne zdravotníctvo.

Talkie o zdraví

Archív

Vieme sa postarať o astmatikov na Slovensku?
02.05.2023

Vieme sa postarať o astmatikov na Slovensku?

 • Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAI, imunológ, alergológ
 • Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, Slovenská zdravotnícka univerzita
 • MUDr. Katarína Dostálová, pneumologička
 • Mgr. Andrej Vilim, predseda Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov

Pozrieť si online 
Prečo je srdcové zlyhávanie výzvou pre súčasnú kardiológiu?
19.05.2022

Prečo je srdcové zlyhávanie výzvou pre súčasnú kardiológiu?

 • doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti
 • MUDr. Peter Lesný, PhD., predseda Pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie SKS
 • MUDr. Ingrid Dúbravová, riaditeľka Odboru interných revíznych činností Union zdravotnej poisťovne

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Ako mať astmu pod kontrolou?
03.05.2022

Ako mať astmu pod kontrolou?

 • MUDr. Radovan Košturiak, PhD., klinický imunológ a alergológ
 • MUDr. Mária Drugdová, pneumologička a ftizeologička
 • MUDr. Lucia Vitárius, MPH, riaditeľka úseku zdravotných činností : Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Mgr. Andrej Vilim, predseda Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Oplatí sa lieky nakupovať centrálne?
25.10.2021

Oplatí sa lieky nakupovať centrálne?

 • MUDr. Beata Havelková, MPH, riaditeľka sekcie zdravotných činností VšZP
 • Ing. Miriam Lapuníková, MBA, generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici
 • JUDr. Ján Grman, PhD., L/R/P advokáti

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Aký význam v liekovej politike majú centrálne nákupy?
12.09.2021

Aký význam v liekovej politike majú centrálne nákupy?

 • MUDr. Beata Havelková, MPH, revízna lekárka VšZP
 • PharmDr. Monika Lainczová, manažérka Oddelenia liekovej politiky, zdravotná poisťovňa Dôvera
 • Ing. Peter Goliaš, analytik INEKO

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Prečo zbytočne zomierame?
29.06.2021

Prečo zbytočne zomierame?

 • Jana Bittó Cigániková, poslankyňa NR SR
 • Zuzana Dolinková, poslankyňa NR SR
 • Martin Smatana, analytik
 • PharmDr. Dominik Tomek, viceprezident AOPP

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Ako sa zmenil manažment liečby pacientov so sklerózou multiplex?
31.05.2021

Ako sa zmenil manažment liečby pacientov so sklerózou multiplex?

 • MUDr. Marianna Vitková, PhD., Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
 • Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex
 • PharmDr. Monika Lainczová, manažérka Oddelenia liekovej politiky, zdravotná poisťovňa Dôvera

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Nie je infekčná a netýka sa len detí. Aké mýty sa spájajú s astmou?
04.05.2021

Nie je infekčná a netýka sa len detí. Aké mýty sa spájajú s astmou?

 • MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH, klinický pneumológ a ftizeológ
 • MUDr. Radovan Košturiak, PhD., klinický imunológ a alergológ
 • PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Ako dáva pandémia zabrať našej psychike?
21.04.2021

Ako dáva pandémia zabrať našej psychike?

 • MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí
 • PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., psychologička, terapeutka, trénerka Rady Európy v oblasti užívania drog
 • MUDr. Denisa Mészárosová, psychiatrička

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
V roku 2030 bude obéznych viac ako 50 % Európanov. Ako bojovať proti obezite?
01.03.2021

V roku 2030 bude obéznych viac ako 50 % Európanov. Ako bojovať proti obezite?

 • Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., prednosta II. Chirugickej kliniky, FNsP BB
 • MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Prečo nemajú všetci onkologickí pacienti rovnaký prístup k moderným liekom?
22.02.2021

Prečo nemajú všetci onkologickí pacienti rovnaký prístup k moderným liekom?

 • Ing. Eva Kováčová, Liga proti rakovine
 • Mgr. Miroslava Fövényes, OZ Lymfoma
 • MUDr. Branislav Bystrický, PhD., onkológ
 • MA. Michal Staňák, Dr., HTA agentúra

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Prečo Slovensko ťahá pri liečbe rakoviny pľúc za kratší koniec?
12.02.2021

Prečo Slovensko ťahá pri liečbe rakoviny pľúc za kratší koniec?

 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu
 • MUDr. Milada Veselá, onkologička, Oddelenie klinickej onkológie, UNB Ružinov

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Prečo je dôležitá pravidelná preventívna prehliadka?
22.01.2021

Prečo je dôležitá pravidelná preventívna prehliadka?

 • MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva VšZP
 • MUDr. Darina Haščíková, MPH, hlavná odborníčka pre revízne lekárstvo

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Môže cholesterol zapríčiniť mozgovú mŕtvicu alebo infarkt?
11.12.2020

Môže cholesterol zapríčiniť mozgovú mŕtvicu alebo infarkt?

 • MUDr. Peter Hlivák, PhD., kardiológ, prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti
 • Doc. Branislav Vohnout, PhD., diabetológ, prezident Slovenskej asociácie aterosklerózy

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Krvná plazma v kontexte imunodeficiencie
20.11.2020

Krvná plazma v kontexte imunodeficiencie

 • prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA, imunológ, JLF UK v Martine
 • Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., imunológ, NÚDCH, Bratislava – Kramáre
 • RNDr. Mária Knapková, PhD., vedúca laboratória SCN SR DFNsP BB
 • Gabriel Bodor, Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou, o.z.

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Vzácne ochorenia a ich liečba
17.10.2020

Vzácne ochorenia a ich liečba

 • prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA, imunológ, JLF UK v Martine
 • Michal Staňák, zodpovedný za HTA, Ministerstvo zdravotníctva SR

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify
Čo sa skrýva pod IBD?
19.09.2020

Čo sa skrýva pod IBD?

 • MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva VšZP
 • Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc., gastroenterológ

Pozrieť si online  Vypočuť si na Spotify

Kontaktujte nás

Zo zadania vytvoríme príbeh

Ak máte pre nás zadanie, zavolajte nám, alebo sa zastavte u nás na dobrej káve. Radi vás presvedčíme o tom, že aj z nudného zadania sa dá urobiť zmysluplný príbeh, ktorý zaujme.

POŠLITE NÁM MAIL

info@grapepr.sk

ZAVOLAJTE NÁM

+421 905 110 099